O Francouzských vínech

     V naší vinotéce nabízíme vína vinařství Henry Fuchs, která pocházejí z oblasti Alsaska. 
V místní produkci naleznete především vína bílá a to převážně  jednoodrůdová.

     Historie alsaských vín je spletitá, a to zejména kvůli táhlému sporu o území mezi Německem a Francií. Díky tomu místní vína upadala. Nejvíce pak po francouzsko-pruské válce, kdy území připadlo Německu, a němečtí vinaři si ze závisti vymohli, aby se v Alsasku směla pěstovat jen obyčejná vína.

     Po druhé světové válce se ale situace začala měnit, alsaská vína se začala odlišovat a získávat opět na kvalitě, a to především díky položení vinic. Ty se nacházejí v úzkém pásu směřovaném ze severu na jih mezi pohořím Vogézy na západě a řekou Rýn na východě. Místní složení půdy je velmi různorodé, podobně jako na jižní Moravě, a podnebí nejsušší v celé Francii, díky čemuž víno získává svůj charakter, který můžete nyní okusit i Vy.

     Alsaská vína byla dlouhou dobu opomíjena samotnými Francouzi, a to především díky složitosti jmen některých odrůd. Ovšem zcela neoprávněně, protože kvalitou se mohou rovnat se svými známějšími kolegy z Burgundska či Bordeaux. V posledních letech se ale situace začíná měnit a místní vína se stávají více a více populární a nesou také označení původu AOC, které značí kvalitu místních vín.